Gebruiksvoorschriften Rolsteiger

Algemene gebruiksvoorschriften

1: Zorg dat alle wielen op de rem staan voor het beklimmen van de steiger

Verplaatsen van de steiger: Gevaar
- Kijk uit voor overhangende kabels en andere obstakels
- Zorg ervoor dat er zich geen mensen op de steiger bevinden en er geen gereedschap meer op ligt.
  Laat de stabilisatoren in dezelfde positie zitten, maar licht de stabilisatoren
  een paar centimeter boven de grond om het verrijden te vergemakkelijken.
  Kan dit niet, breek dan de steiger af voor verplaatsing.
- Trek bij het verplaatsen zo voorzichtig mogelijk aan de basis om overhellen te voorkomen.
- Controleer of de ondergrond vlak en stevig genoeg is om de steiger te kunnen dragen.
- Controleer na het verplaatsen van de steiger of deze weer waterpas staat, de stabilisatoren weer stevig op de grond staan
  en de wielen weer op de rem staan en breng de eventuele verankering opnieuw aan.
- De steiger wordt alleen verplaatst als de ondergrond vlak en vrij is van obstakels.
- Steigers hoger dan 6 meter eerst afbreken voor verplaatsen

Onderhoud Rolsteiger

Onderhoud van uw rolsteiger

1:
  Zorg dat het steigermateriaal schoon is, in het bijzonder de verbindingspennen. De frames moeten makkelijk in- en uit elkaar gaan.
2:   Verwijder vuil en verf van het schroefdraaddedeeldte van de verstelbare binnenpoten. Indien nodig wat olie aanbrengen.
3:   Als onderdelen niet goed werken, controleer deze op vuil, verf, betonresten, vervorming ed.
4:   Probeer niet met hamers of ander gereedschap de onderdelen weer werkend te krijgen.

Dak- uitwijkconsoles

1: De dakconsole set is gemaakt tbv gebruik aan de rolsteiger, steunend op een schuin dak. De dakconsole mag in geen geval vrij hangend gebruikt worden.
2: Veranker de steiger indien mogelijjk aan het gebouw waaraan gewerkt wordt.
3: Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de dakconsole op stevigheid. Indien dit niet stevig genoeg is mag de dakconsole niet gebruikt worden.
4: Bevestig de draaikoppeling aan de staander van de rolsteiger, draai de vleugelmoer stevig handvast. Laat de halve open maan, onderaan de dakconsiole, tegen de staander leunen.

Over Steigerdeal